Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

“89’dan Sonra Tarihi Yeniden Yazmak”, IV. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, Türkistan, Kongre Kitabı, 2011, s.381-382.

“Kırım’da Köleler”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 1. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı V, Ankara 2007 s. 2135-2138.

“Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri (Repigiyni Suddi Periodu Krimskogo Kaganatu)”, Ukrayina – Tureççina: Minule, Suçasne ta Maybutne, [14-15 Mayıs 2002’de Kiev’de düzenlenen Uluslar arası Ukrayna – Türkiye: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek kongresi], Kiyiv 2004, s.118-121.

“Yazyyk “Kaziaskerskih Knig” (XV-XVIII vv.)”, Kriyymskiy Gosudarstvennyy İndustrialno-Pedagogiçeskiy İnstitut: Respublikanskogo Seminara-Praktikuma “Literatura Kak Deytsvennaya Forma İzuçeniya Kryymskotatarskogo Yazyyka”, Simferopol, 21 Aralık 2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

“Osmanlı ve Hoşgörü”, Türk Tarih Ve Kültüründe Birarada Yaşama Tecrübesi ve Hoşgörü Paneli, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğü, 13 Aralık 2009, Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Çorum 2010.

“Bilim Etiği ve Hakemlik”, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu. 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler, Yeni Avrasya Yayınları, Ankara 2005, s.184-189.

“Samiha Ayverdi’nin Geleneğe ve Milliyetçiliğe Bakışı”, Vefatının 10. Yılında Sâmiha Ayverdi’nin Hâtırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü. Sempozyum Bildirileri 6-7 Haziran 2003, Ankara 2003, s.255-259.

“Cemaleddin Aksarayî’nin Hayatı ve Ondan Bahseden Bazı Kaynak ve Tedkikler”, Aksaray ve Cemaladdin-i Aksarayî Sempozyumu, Aksarayî Vakfı Yay. İstanbul 1994, 31-35.