Diğer Yayınlar

Editörlük

Oğullar ve Babaları, Paradigma Yayınları, İstanbul 2010 (Gökhan Yavuz Demir’le birlikte).

Borges’le Söyleşiler, [İng. ed.] Richard Burgin, çev. H. E. Mescioğlu, Paradigma Yayınları, İstanbul 2009.

Gezgin ve Bilgin İlber Ortaylı’yı Tanımak, Paradigma Yayınları, İstanbul 2009.

II. Abdülhamid. Zamânı ve Şahsiyeti, Yılmaz Öztuna, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2008.

Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, İlber Ortaylı, Cedit Neşriyat, Ankara 2008.

— Türkistan, Eugene Schuyler, Çev. Firdevs Çetin-Halil Çetin, Paradigma Yayınları, İstanbul 2007.

Acısıyla Tatlısıyla Boza, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007.

Muhafazakâr Düşünce (The Journal of Conservative Thought), Ulusal Hakemli 3 Aylık Düşünce Dergisi, 2/8, Bahar 2006, Tarih II Sayısı.

Türk Mûsikîsi. Akademik Klasik Türk San’at Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, Yılmaz Öztuna, 2 Cilt, Orient Yayınları, Ankara 2006.

Tarih El Kitabı. Selçuklulardan Bugüne, Grafiker Yayınları, Ankara 2004.

Diğer Yayınlar

— Ansiklopedi Maddesi: “Şanlıurfa”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010, s.336-341.