Hakkında

ant-sb

Ahmet Nezihî Turan, 14 Ocak 1958, Kahraman Maraş

Öğrenim Durumu

1969 — İlk Öğrenim

Sümerler İlkokulu / Antakya
Dumlupınar İlkokulu / İskenderun
Barbaros İlkokulu / İskenderun
Şehit Nazım Bey İlkokulu / Antakya – Harbiye
Turan İlkokulu / Kahraman Maraş

1972 — Orta Öğrenim

Harbiye Ortaokulu / Antakya – Harbiye

1976 — Lise Öğrenimi

Tunceli Erkek Öğretmen Okulu
Bolu Erkek Öğretmen Okulu

1980 — Lisans

Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü

1987 —  Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

1993 — Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994 — Yardımcı Doçent / 2001 — Doçent / 2008 — Profesör

Kırıkkale Üniversitesi

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce — Okuma: İyi Derecede, Yazma & Konuşma: Temel Düzeyde
Rusça — Okuma, Yazma & Konuşma: Temel Düzeyde

İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 21/10/2011

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tarih Kurumu Yayın Komisyonu Üyeliği, 10/01/2010