Kasımda Kitap Başkadır

Okumak istemem, yazmak da. Dalıp gitmek isterim. Lakin “Lezzet almış sevdâ-yı dildârdan gönül”. İki satır bir şey yazsam keyfini bir başka alırım, birkaç kitaba baksam kimi yerleri zihnime çakılı kalır. Başlayınca bitirme ayı değildir kasım. Halden hale geçerim. “Zamân olur ki anın hacle-i visâlinde, bir inziva ve o cânân-ı bîvefâ bulurum. Zamân olur ki gözümden kaçan hayâlinde, hayât-ı rûhuma müşfîk bir âşinâ bulurum.”

Paylaş: