Kitaplar

Yazılan Ulusal Kitaplar

XVI. Asırda Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, Şurkav Yayınları, Şanlıurfa 2005; 2. Baskı: TTK, Ankara 2012.

Oçen Jalko. Üç Günlük Dünya Bir Günlük Hikâye, Paradigma Yayınları, İstanbul 2004.

Yabanâbad Tarihini Ararken (Kızılcahamam-Çamlıdere). XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Bir Genel Tasvir ve Tahlil Denemesi, Ankara 1999.

Kitaplardaki Bölümler

“Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu?”, Osmanlı, I, Ed. Heyet, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.190-193.

“Boza’yı Kurcalamak”, Acısıyla Tatlısıyla Boza, Ed. Ahmet Nezihi Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007, s. 15-29.

“Etkilemeler ve Etkilenmeler”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ed. Ahmet Yaşar Ocak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s.473-477.

Darüssaade Ağaları. Ahmed Resmî Efendi, Hamîletü’l-Küberâ, (Haz.), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2000.