Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

— “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri (Repigiyni Suddi Periodu Krimskogo Kaganatu)”, Ukrayina – Tureççina: Minule, Suçasne ta Maybutne,[14-15 Mayıs 2002’de Kiev’de düzenlenen Uluslar arası Ukrayna – Türkiye: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek kongresi], Kiyiv 2004, s.118-121.

— “Sudebnyye Reestryy Kryymskogo Khanstva (Posle ikh Obnarujeniya)”, Kultura Narodov Priçernomorya, No.30 (Aprel/Nisan 2002), s.90-93.

— “Çertyy Povsednevnogo Byyta Naroda Kryyma (XVII-XVII vv.)”, Kul′tura Narodov Priçernomor′ya, No.43 (Sentyabr′/Eylül 2003), s.303-307.

— “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Hakkında Notlar”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 9 (2003 Güz), İstanbul 2003, s.1-16.

— “Bahçesaray Köleleri (17.-18. Yüzyıllar)”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 48, Kış 2009, s.241-254.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

— “Bir Tahrir Defteri’nin Neşri Münasebetiyle”, Polemik, 4 (Ağustos-Eylül 1992), s.21-22.

“Tanzîmât’a Bir Kala: 1838 Anlaşması”, Türkiye Günlüğü, 8 (Kasım 1989), s.68-70.

“Son Osmanlı Meclis-i Meb’usanı’nın Yapısı ve Meclis’te Grup Teşkili”, OÜEFD, 4 (Aralık 1989), s.167-171.

“Milli Misak’ın 70. Yılı”, Milli Kültür, 69 (Şubat 1990), s.63-66.

“Emrim Yerine Vardığın Yazub Bildiresin”, türkiye günlüğü, 11 (Yaz 1990), s.112-113.

“XVI. Asırda Doğu ve Güneydoğu’da Kurulan Aşiret Köyleri: Ruha (Urfa) Örneği”, Türkiye Günlüğü, 25 (Kış 1993), s.114-126.

“Fatma Sultan’ın Hazin İzdivacı”, Polemik, 11 (Ocak-Şubat 1994), s.30-33.

“Tarihçiliğimiz ve Türkiye İdare Tarihine Bir Kültür Çevresinden Bakmak (İlber Ortaylı Bibliyografyası ile)”, Türkiye Günlüğü, 44 (Ocak-Şubat 1997), s.102-120.

“Bir Biyografi İnşâ Denemesi: Kızlar Ağası Yusuf Ağa -Kara Yüzlü Kanlı Arab mı? Ağa-yı Sâde-dil mi?-”, İslâmiyât, II/4 (Osmanlı), Ekim-Aralık 1999, s.145-162.

“Pax Ottomana ve İlber Ortaylı”, Türkiye Günlüğü, 58 (Kasım-Aralık 1999), s.106-112.

“Mahremiyetin Muhafızları Darüssaade Ağaları”, Osmanlı Araştırmaları-The Journal of Ottoman Studies, XIX (İstanbul 1999), s.123-148.

“Şeyhülislam Kim Meşihat Ne?”, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1998), Türkiye Cumhuriyeti Yetmişbeş Yılı Özel Sayısı, s.161-177.

“Rumeli Nedir?”, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1999), 700. Yıl Armağanı, s.151-160.

“Osmanlılar”, EkoPol, 4 (Ekim-Aralık 1999), s.50-55.

“Bir Pîşkeş Defteri İçin”, OTAM, 13, Ankara 2002, s.59-74.

“Kırım Halkının Gündelik Hayatından Çizgiler (17.-18. Yüzyıllar)”, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2003), Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. Yılı Özel Sayı, s.77-85.

“Kırım’a “Dışarı”dan Gelip “İçeri”den Bakanlar”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 16 (Güz 2004), İstanbul 2004, s.171-178.

“Güft u Gû, Tarih ve İlber Ortaylı”, Muhafazakâr Düşünce, 2/8, Bahar 2006, s.37-44.