Çamlıca

Çamlıca’da Bir Telaş!

Radikal kültür devrimleri yaşamış toplumlar telaşlıdırlar. Her yeni fikre hemen cevap vermek isteyen biri çıkar. Fikre taraftar veya muhalif sayısı...