Tarkovsky

Bir aforizma seç!

Geçiciye mi söylüyorsun aforizmanı kalıcıya mı? Her ikisi/biri hakkında mı? Hedefi olmayan yolları, yolu olmayan hedefleri severim. Georg Simmel İtirazım...